ســــــفــــــرها

 

 

 


 

Design By
اخبار
نحوه ومراحل ثبت نام وام ضروري ازطریق سایت
تاریخ: يکشنبه 18 مرداد 1388    بازدید:69124

جهت ثبت نام وام ضروري ازطريق سايت همكاران مي بايستي پس ازورودبه منوصندوق وام ضروري  كدامنيتي را درمحل مخصوص درج نموده ؛ شماره پرسنلي و شماره حساب خودرا به عنوان رمز عبور وارد نمایند وسپس ضمن مطالعه شرایط وام ضروري وتائید موافقت با شرايط دريافت وام روی منوورود به صندوق کلیک کرده دراین قسمت مبلغ وامی را که براساس  سه برابرموجودی محاسبه گردیده اعلام میگردد که همکاران می بایستی اقساط وام را با توجه به توانایی اینکه  پرداخت آنر ا ارطریق سیستم حقوق دارند انتخاب نمایندو پس ازآن روی ثبت نام وام کلیک نمایند لازم به ذکرمی باشد وام ثبت شده قابل حذف و یا تغییر نمی باشد لذا همکاران پس ازاطمینان کامل ثبت وام را انجام دهند . پس ازثبت وام درسيستم تعاون مبلغ وام حداكثر تا بيست وپنجم همان ماه به حساب بانکی همكاران واريز ميگردد  کارشناسی تعاون وام افرادی را که توان پرداخت اقساط آن را نداشته باشند می تواند حذف و یا مبلغ آن را کاهش دهد.

صندوق تعاون و رفاه

صندوق وام ضروري فرهنگيان ( نـــاحيه 5 )وتعاون ورفاه
برای ورود کلیک نمایید

ویلا سرای چادگان (فرهنگیان)
تعاونی چند منظوره فرهنگیان

صندوق ذخيره فرهنگيان

Copyright 1388  Tavon5.com All right Reserved
اداره آموزش وپرورش ناحیه 5 اصفهان